Communiceren
met visieA A A

Home

 

‘Dat weet ik niet. Dat is vroeger een keer besloten’, is een dodelijke opmerking wanneer iemand een vraag stelt over uw organisatie. Het maakt daarbij niet uit of het om een medewerker gaat of iemand die eindverantwoordelijkheid draagt. Het geeft aan dat iedereen altijd met verve moet kunnen uitleggen waar uw organisatie voor staat en waarom uitgangspunten zijn afgesproken. Kortom: communiceert u vanuit betrokkenheid en met visie? Dat is waar Meulenbeld Communicatie & Concept bij helpt.

Meulenbeld Communicatie & Concept is een allround communicatie-adviesbureau voor overheden en organisaties die actief zijn in de sectoren onderwijs, welzijn, zorg en cultuur.

Gerrit-Jan Meulenbeld werkt sinds 1990 op het snijvlak van communicatie, levensbeschouwing, welzijn, onderwijs en overheid. Die ervaring heeft hem ervan overtuigd dat de kracht en daarmee het succes van een organisatie, product of evenement wordt gevormd door een doordacht idee, een concept. Wat is onze kernboodschap? Meulenbeld C&C helpt bij het formuleren van die kernboodschap en de vertaling ervan in communicatiestrategie en middelen.